Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website www.vuurwerk013.nl  en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door vuurwerk013, gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer71333207 . Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het volgende beleid.

Vuurwerk013 garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze partners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van onze dienstverlening, legt Vuurwerk013 sommige gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon en uw e-mailadres).

Vuurwerk013 gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.

Bij het registreren van een account op vuurwerk013.nl gaat u akkoord met een jaarlijkse mailing. Deze mailing word verstuurd bij de start van de online verkoop. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vuurwerk013 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Delen van persoonsgegevens met derden:

Vuurwerk013 verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit echt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Vuurwerk013 gebruikt bewust geen Cookies of vergelijkbare technieken. Wij respecteren uw privacy.Uw gegevens verwijderen:

U kunt op het webshop systeem (vuurwerk013) inloggen en uw account verwijderen. Hiermee verwijderd u in één keer al uw gegevens van de beveiligde server. Contactgegevens met betrekking tot overige dienstverlening kunnen ook op uw verzoek worden verwijderd. Stuurt u ons dan een e-mail info@vuurwerk013.nl


Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail, ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres info@vuurwerk013.nl gebruiken.


Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.